Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocatuur

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht.

Strafbeschikking

De strafbeschikking houdt in dat u niet verder zult worden vervolgd als u zich neerlegt bij de straf die in de strafbeschikking vermeld staat. De straf kan bestaan uit een geldboete, taakstraf of bijvoorbeeld een rijontzegging. Als u niet binnen veertien dagen actie onderneemt door verzet in te stellen, is de strafbeschikking definitief. De meest voorkomende redenen om in verzet te komen zijn ontkenning het plegen van het strafbare feit, een te hoge opgelegde straf of als er sprake is van noodweer. Verzet kan leiden tot een lagere straf en zelfs tot vrijspraak of seponering.

Met deze relatief nieuwe afdoeningswijze probeert het Openbaar Ministerie zaken af te doen zonder tussenkomst van de rechter. Wees u ervan bewust dat het aanvaarden de strafbeschikking op uw strafblad zal worden aangetekend, waardoor u in de toekomst mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag wordt verstrekt. Ook kunt u worden geconfronteerd met verplichte DNA-afname.

Door het instellen van verzet volgt een procedure bij de rechtbank. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan uw persoonlijke omstandigheden, die soms kunnen maken dat de rechter het accent meer op de preventie en hulpverlening legt dan op bestraffing. Bijkomend voordeel kan zijn dat het enige tijd duurt voordat uw zaak door de rechter wordt behandeld, welke tijd benut zou kunnen worden bijvoorbeeld een slachtoffer schadevergoeding aan te bieden of excuses te maken, dan wel om zelf hulpverlening in te schakelen.

Bij een strafbeschikking adviseert MVSB u om spoedig contact met het kantoor op te nemen, zodat MVSB u kan informeren, adviseren en eventueel verzet voor u kan instellen.

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst?

MVSB staat u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan de advocaat voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

contact@mvsb-advocatuur.nl

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak