Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocatuur

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht.

Gezag / voogdij

 
Wat is gezag?

Minderjarige kinderen staan onder gezag, waardoor zij bepaalde handelingen niet zelf mogen verrichten. Als zij onder gezag van een ander dan de ouders (of een ouder) staan, spreken we van voogdij. Gezag ziet met name op het nemen van beslissingen voor en over kinderen, die zij zelf niet kunnen/mogen nemen bijvoorbeeld over hun woonplaats, de schoolkeuze en medische beslissingen. In de praktijk is dat bijvoorbeeld merkbaar bij het aanvragen van een identiteitsbewijs voor kinderen, waarbij de gemeente om instemming van beide ouders vraagt.

Wie heeft het gezag?

Ouders die gehuwd of geregistreerd partner zijn, hebben automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die tijdens het huwelijk of partnerschap zijn geboren. Als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft enkel de moeder het gezag en kan gezamenlijk gezag worden aangevraagd door degene die het kind erkent. Erkenning van een kind zorgt dus niet automatisch voor verkrijging van het gezamenlijk gezag, een veel voorkomend misverstand.Nadat ouders, die samen het gezag hebben, uit elkaar gaan blijft het gezamenlijk gezag in stand.

Beëindigen gezamenlijk gezag

Gezamenlijk gezag kan slechts door de rechter worden gewijzigd, als er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem en verloren zou raken tussen de ouders of als wijziging van het gezag in het belang van het kind noodzakelijk is. Een zwaar criterium, waarvoor in de praktijk meer nodig blijkt dan dat ouders niet meer met elkaar kunnen overleggen. De belangen van het kind staan namelijke voorop en in het algemeen wordt het in het belang van het kind geacht dat ouders het gezag samen uitoefenen, zodat zij allebei betrokken blijven.

Geschil over uitoefening

Als ouders het niet eens zijn over de wijze waarop zij het gezamenlijk gezag willen uitvoeren, kan de rechtbank een beslissing in het belang van de kinderen kan nemen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een ouder die geen toestemming wil geven voor een verhuizing of ouders die het niet eens kunnen worden over de te kiezen basis- of middelbare school.

MVSB helpt u graag bij uw vragen over gezag en adviseert u over uw mogelijkheden.

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst?

MVSB staat u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan de advocaat voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

contact@mvsb-advocatuur.nl

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak