Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocaten

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht, ook mediation

Kosten

Wij doen ons best om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Dat doen wij door zowel bij straf- en familiezaken als mediations op basis van een zogenoemde (“toevoeging“) te werken.

Als je niet voor een toevoeging in aanmerking komt, spreken wij een helder uurtarief af. Inclusief kantoorkosten en btw, zoals dat hoort bij particulieren. Je ontvangt maandelijks een declaratie met specificatie, zodat onze werkzaamheden inzichtelijk zijn en je het overzicht behoudt.

Gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging

Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op goede rechtsbijstand, ook als je dat zelf niet (volledig) kunt betalen, bieden wij onze diensten ook op zogenoemde toevoegingsbasis aan. Dat betekent dat als je inkomen en vermogen (of het gezamenlijke inkomen en vermogen van jou en je partner) onder de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde inkomensgrens zit, je voor onze bijstand in beginsel alleen maar een eigen bijdrage hoeft te betalen. Die eigen bijdrage (ongeveer € 55/€ 110 p.p. bij mediation en ongeveer € 300 p.p. voor familerechtadvocaat) ligt aanzienlijk lager dan gebruikelijke advocaat-/mediationkosten en kan zelfs op basis van bijzondere bijstand teruggekregen worden.

Wij werken op high-trust-basis met de Raad voor Rechtsbijstand samen, waardoor onze toevoegingsaanvragen snel worden beoordeeld en je vaak binnen enkele dagen weet of je voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Voor meer en actuele informatie, onder andere over de inkomens- en vermogensgrens, hoogte eigen bijdrage en voorwaarden, verwijzen we je naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand

Op basis van uurtarief

Indien je niet in aanmerking komt voor een toevoeging, brengen wij onze werkzaamheden in rekening tegen een uurtarief van € 195 (vanaf 1 januari 2020, eerder overeengekomen tarieven blijven gehandhaafd).Omdat wij (nagenoeg) alleen particulieren bijstaan, is dit tarief inclusief btw. Particulieren hebben immers geen btw-aftrek. Enkel voor ondernemingen is dit uurtarief exclusief btw. Ook is dit uurtarief inclusief kantoorkosten. Als je prijzen gaat vergelijken, raden we je aan om goed te kijken of het vermelde tarief inclusief of exclusief btw en/of kantoorkosten is.

Vaste prijsafspraken maken wij zelden. Simpelweg omdat wij vinden dat iedereen dient te betalen voor de diensten die hem/haar geleverd worden en zeker niet meer dan dat. Vaste prijzen zijn vaak gebaseerd op een gemiddelde of standaard. Naar onze mening is geen enkele zaak standaard en is er lastig een gemiddelde te geven. Het werken met vaste prijzen en – regelmatig onoverzichtelijk – extra modules o.i.d. (waardoor een vaste prijs toch hoger kan uitvallen dan verwacht) vinden wij niet wenselijk. Wij willen voorkomen dat cliënten wiens zaak snel kan worden afgewikkeld teveel betalen en anderzijds vinden we het redelijk dat mensen die uitgebreide of meer hulp nodig hebben, daar ook voor betalen.

We begrijpen dat je graag een inschatting van de kosten wilt hebben. Per zaak zullen wij die zo goed als mogelijk proberen te geven door te bespreken welke factoren van invloed zijn op de de zaak, de werkzaamheden en daarmee de kosten.

Bijkomende kosten

Naast de kosten voor onze werkzaamheden (eigen bijdrage of op basis van uurtarief) worden kosten, die wij aan derden moeten betalen ten behoeve van een zaak/dossier, doorberekend. Je kunt hierbij met name denken aan de kosten van de rechtbank (griffierecht), kosten van benodigde uittreksels (leges), kosten voor het opvragen van benodigde kadastergegevens,  deurwaarderskosten, etc. Als in zaken, die op uurtarief worden behandeld wordt, gereisd dient te worden (bijvoorbeeld naar de rechtbank) wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht. Bij toegevoegde zaken wordt een kilometervergoeding vanuit de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen.

Derdengelden

Ons kantoor kan geen derdengelden ontvangen, omdat wij geen stichting derdengelden ter beschikking hebben.

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst? Wij staan u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan een van onze advocaten voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocaten
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

 contact@mvsb-advocaten.nl

MVSB Advocaten
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak