Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocatuur

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht.

Kosten

MVSB doet zijn best om de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.

Gefinancierde rechtsbijstand/toevoeging

Indien uw inkomen en vermogen (of het gezamenlijke inkomen en vermogen van u en uw partner) onder de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde inkomensgrens zit, hoeft u voor bijstand in beginsel alleen maar een eigen bijdrage te betalen. Die eigen bijdrage ligt lager dan gebruikelijke advocaatkosten en kan zelfs op basis van bijzondere bijstand teruggekregen worden.

Voor meer en actuele informatie, onder andere over de inkomens- en vermogensgrens, hoogte eigen bijdrage en voorwaarden, verwijst MVSB u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand

Op basis van uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, worden de werkzaamheden in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 195 incl. BTW (voor 1 januari 2020 overeengekomen tarieven blijven gehandhaafd). Dit uurtarief inclusief kantoorkosten. Als u prijzen gaat vergelijken, raadt MVSB u aan om goed te kijken of het vermelde tarief inclusief of exclusief btw en/of kantoorkosten is.

Vaste prijsafspraken worden door MVSB zelden gemaakt. Vaste prijzen zijn vaak gebaseerd op een gemiddelde of standaard. Omdat geen enkele zaak standaard is is het lastig een gemiddelde te geven. Het werken met vaste prijzen en – regelmatig onoverzichtelijk – extra modules o.i.d. (waardoor een vaste prijs toch hoger kan uitvallen dan verwacht) vindt MVSB niet wenselijk.

MVSB begrijpt dat u graag een inschatting van de kosten wilt hebben. Per zaak zullen die zo goed als mogelijk worden gegeven door te bespreken welke factoren van invloed zijn op de de zaak, de werkzaamheden en daarmee de kosten.

Bijkomende kosten

Naast de kosten voor advocaat (eigen bijdrage of op basis van uurtarief) worden kosten, die MVSB aan derden moeten betalen ten behoeve van een zaak/dossier, doorberekend. U kunt hierbij met name denken aan de kosten van de rechtbank (griffierecht), kosten van benodigde uittreksels (leges), kosten voor het opvragen van benodigde kadastergegevens,  deurwaarderskosten, etc. Als in zaken, die op uurtarief worden behandeld, gereisd dient te worden (bijvoorbeeld naar de rechtbank) wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht. Bij toegevoegde zaken wordt een kilometervergoeding vanuit de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen.

Derdengelden

Het kantoor kan geen derdengelden ontvangen, omdat MVSB geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst?

MVSB staat u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan de advocaat voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

contact@mvsb-advocatuur.nl

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak