Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

MVSB Advocatuur

het advocatenkantoor in Aalten, de Achterhoek
persoonlijk, deskundig en betrouwbaar
specialist familie- en strafrecht.

Ondertoezichtstelling / Uithuisplaatsing

Als kinderen opgroeien in een omgeving waarin hun ontwikkeling wordt bedreigd, kunnen de kinderen onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst worden. Dit zijn gezagsbeperkende maatregelen, die in het belang van de kinderen kunnen worden opgelegd.

Ondertoezichtstelling

Bij de ondertoezichtstelling wordt een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming, aangewezen om de belangen van de kinderen te behartigen. In de praktijk wordt er vaak een gezinsvoogd aangewezen, die in gesprek gaat met ouders en kinderen beoordeelt wat er nodig is voor de kinderen. De gezinsvoogd kan daarbij het beslissingen nemen of een schriftelijke aanwijzing geven, waarmee het gezag van de ouders overruled wordt. Ouders kunnen een schriftelijke aanwijzing laten toetsen door de rechter.

Uithuisplaatsing

Door uithuisplaatsing verblijven de kinderen, al dan niet tijdelijk, op een andere plek dan hun eigen hoofdverblijfplaats. Kinderen kunnen bij familie, in een pleeggezin of crisisopvang worden geplaatst. Uithuisplaatsing is een ingrijpende maatregel, waarvoor zware eisen gelden en waarbij het contact tussen de kinderen en ouders kan worden beperkt.

Bijstand van een advocaat

Zowel de ondertoezichtstelling als de uithuisplaatsing wordt door de rechter bepaald en voor een bepaalde duur opgelegd. Deze maatregelen kunnen, opnieuw door de rechtbank, worden verlengd. Ook kan de rechtbank op verzoek de maatregel beëindigen. Bij zittingen over ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing staat het ouders vrij om zich door een advocaat te laten bijstaan. MVSB biedt u juridische bijstand bij zaken rond ondertoezichtstelling(OTS) of uithuisplaatsing(UHP).

Als u met een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te maken hebt of krijgt, mag u MVSB gerust raadplegen om te bekijken of MVSB iets voor u kan betekenen.

Bel me terug

Vragen? Meer informatie? Bijstand gewenst?

MVSB staat u graag persoonlijk te woord. Als u uw naam en telefoonnummer doorgeeft, wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gratis inloopspreekuur

DOOR DE CORONAMAATREGELEN GAAT HET INLOOPSPREEKUUR NIET DOOR

Iedere woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u uw juridische vragen vrijblijvend aan de advocaat voorleggen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en kunt gewoon binnenlopen. Misschien twijfelt u of u een advocaat nodig heeft of zoekt u naar een juridische oplossing voor uw probleem. Kom langs en leg het voor.

De advocaat zal een eerste inschatting geven van uw juridische positie, u voorlichten, adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen en zo nodig informeren over de kosten.

Voor een gesprek tijdens het inloopspreekuur brengen wij u vanzelfsprekend geen kosten in rekening.

Contact

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

 0543 - 47 72 79

contact@mvsb-advocatuur.nl

MVSB Advocatuur
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak