Inloopspreekuur

i.v.m. coronamaatregelen is er geen inloopspreekuur

Disclaimer

 

Informatie en Aansprakelijkheid

De informatie die u op deze website aantreft is bedoeld als algemene informatie. Voor advies kunt u contact op nemen met onze advocaten.

MVSB advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van (of de onmogelijkheid van gebruik van) deze website, inclusief schade die is veroorzaakt door virussen of fouten of onvolledigheden van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MVSB Advocaten. MVSB Advocaten is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief – maar niet beperkt tot – schade die het gevolg is van uitval of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die voor elektronische berichten en het doorgeven van virussen worden gebruikt.

Deze website bevat links naar externe internetsites. MVSB Advocaten is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarin gelinkt wordt.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van deze site en de informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendommen, zijn het eigendom van MVSB Advocaten.

Gebruikers is toegestaan om de website en de informatie te lezen en om de informatie voor eigen gebruik uit te printen of op te slaan. Al het andere gebruik van deze website of de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een externe internetsite of het creëren van links, hypertext links of deeplinks tussen de website van MVSB Advocaten en een andere internetsites is verboden zonder schriftelijke voorafgaande goedkeuring van MVSB Advocaten.

MVSB Advocaten
Herenstraat 29
7121 DA Aalten

Inloopspreekuur
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
Vrijblijvend, gratis en zonder afspraak